Logo Smeg

Yeşil politikası

Smeg ve çevresel sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirlik: bir öncelik
Smeg yıllardır çevresel sürdürülebilirlik yönünden firma değerlerinin geliştirilmesini hedefleyen politikaları uygulamaktadır.
Aslında, Smeg merkez ofis bu yeşil yaklaşımın bir sembolü haline gelmiştir. Firmanın, çevreye olan bağlılığı özellikle ev tipi cihazların tasarımı ve üretiminde ekolojik yönlerine odaklanmaktadır. Fikir şudur; enerji tüketimini en az seviyede tutarken, en yüksek performans sağlamak.

Gezinti yapın

  • Yeşil Merkez Ofis
  • Sorumlu tasarım
  • Sürdürülebilir üretim
  • Çevre-dostu ürünler
  • Sürdürülebilirlik politikası

Yeşil Merkez Ofis

Smeg merkez ofis, akılı tüketim yönetimi ve sürdürülebilir gelişimci politikaları sayesinde İtalya’daki en gelişmiş tesislerden biri seçilmiştir. 2007 yılında, şehirde düzenlenen “Bio-mimarlık haftası” kapsamında Modena Domotics Yarışmasını kazanmıştır.

Uygun kaynakları ve sermayeyi en iyi şekilde kullanmak için entegre bir sisteme göre tasarlanmış, firma ofisleri ve tesisleri şu anda piyasada bulunan en modern otomatik teknoloji ile donatılmıştır. Güvenlik, dağıtım ve nakliye sistemleri son derece verimlidir.

Son olarak, elektrik ve iklim kontrolü çevreyi korumaya yardımcı olmak için en uygun duruma getirilmiştir.Eğer daha fazla kanıta ihtiyaç var ise, en bilinçli karar çevreyi ve doğal ortamı korumak (veya geliştirmek için 4000 ağaç ekilmiştir) için tesisin 30-33% fazlasına inşaat yapmamak olmuştur. Bu gösteriyor ki, Smeg; tesis yakınında yaşayan çevreye önem vermektedir.

SORUMLU TASARIM


Smeg fırınları, ocakları, kahve makineleri, kuzineleri, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, yıkamar-kurutmaları, davlumbazları, evyeler, buzdolapları ve dondurucuları tasarlanırken çevresel değerlendirmeler yapılarak tasarlanmaktadır.

En büyük vurgulama, kolaylıkla geri dönüştürülebilen çelik, cam, alüminyum ve pirinç gibi malzemelerin seçimi konusundadır.

Ek olarak, Smeg tamamen EU yönergeleri RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ve REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances), şartlarına uymakta, minimum gereksinimlerden sadece daha ileri gitmektedir.

RoHS yönergesi kurşun, kadmiyum, Merkür, kromiyum VI, polibromin bifenil (PBB)ve polibromin difenil ether (PBDE) gibi tehlikeli malzemeleri ve maddelerin kullanımında ciddi sınırlamalar koymaktadır.

REACH

REACH düzenlemesinin amacı insan ve çevre sağlığın tam anlamıyla korunması için kimyasal maddelerin kullanımını ile ilgilenmektedir.


SÜRDÜRÜLEBILIR ÜRETIM


Smeg Grubu, çevreye-uygun tedarikçilerden ve geri dönüşümlü paketlemeden, alternatif nakliye araçları kullanımına kadar sürdürülebilir kriterler doğrultusunda hareket etmektedir.

Smeg daima çevresel hususlar konusunda kendini kuvvetli hissetmiş ve son yıllarda üretim ile ilgili olarak su, elektrik ve paketleme malzemeleri gibi kaynak tüketimi ve kirletici yayımları ciddi bir şekilde azaltmıştır.
Firma ayrıca yenilikçi atık yönetim sistemini de uygulamıştır: üretilen atık miktarı ve bunların tehlike seviyesi azaltılmış ve geri dönüşüm veya tekrar kullanım için geri kalan malzemerin ayrı bir şekilde toplanması kuvvetlendirilmiştir.

Smeg için, ekolojik sadece çevreye göz ardı edilemez etkiler bırakan cihazlar değil, aynı zamanda varolan çevresel koruma standartlarını yansıtan üretim işlemini takip etmektir. Bu tartışmasız zor olandır fakat Smeg bunu öncelik olarak görmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI


Smeg firmasının çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk için verdiği destek UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile uygun olarak Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (QHSE) politikasında görülebilir. Bunlar tamamen birbirleriyle uygun olan ve üç yönetimli sistemlere kolayca uygulanan politikalardır.
Daha fazlası için..
SMEG POLİTİKASI

UNI EN ISO 9001
Bu standart, firmalara üretimi ve yönetim sürecinin gelişimi, ürün kalitesi ve artan müşteri memnuniyeti konularında yardımcı olarak kalite yönetim sisteminin adaptasyonu için gereksinimleri sunmaktadır.
UNI EN ISO 14001 Bu standart, çevresel yönetim sisteminin adaptasyonu için gereksinimleri ve çevresel sürdürülebilirlik politikası ve çevre kirliliği konusunda firma politikalırının hazırlanması konusuda talimatlar sunmaktadır. Sertifikalama, enerji ve doğal kaynakların uygun kullanımı ve atık boşaltma için kalite sistemleri konusunda odaklanmaktadır.

OHSAS 18001OHSAS 18001 sertifikası, Smeg firmasının gönüllü olarak sağlık ve güvenlik yönetim sistemini uyguladığını göstermektedir.